ល្បែង​លើ​ក្ដារ

ច្បាប់ហ្គេម Skat - របៀបលេងហ្គេម Skat

គោលបំណងនៃ SKAT៖ បំពេញកិច្ចសន្យារបស់អ្នកដោយល្បិចឈ្នះ ឬចាញ់។ ចំនួនអ្នកលេង៖ អ្នកលេង 3 នាក់ NUMBER នៃកាត៖ 32 សន្លឹកបៀ ចំណាត់ថ្នាក់នៃកាត៖ J, A,10, K, Q, 9, 8, 7//A, K Q, J, 10, 9, 8, 7 ប្រភេទនៃ...

ក្នុងចំណោមច្បាប់ហ្គេមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក - របៀបលេងក្នុងចំណោមសហរដ្ឋអាមេរិក

គោលបំណងរបស់ពួកយើង៖ គោលបំណងនៃក្នុងចំណោមពួកយើងគឺអាស្រ័យលើតួនាទីរបស់អ្នកលេង។ ប្រសិនបើអ្នកលេងគឺជា Crewmember នោះពួកគេនឹងព្យាយាមបំពេញកិច្ចការទាំងអស់ ហើយស្វែងរកអ្នកក្លែងបន្លំមុនពេលមនុស្សគ្រប់គ្នាស្លាប់។ ប្...

Go Stop Korean Card Game Rules - រៀនពីរបៀបលេងជាមួយច្បាប់ហ្គេម

គោលបំណងនៃការបញ្ឈប់៖ ចាប់យកសន្លឹកបៀ និងពិន្ទុសម្រាប់បន្សំ។ ចំនួនអ្នកលេង៖ អ្នកលេង 2-3 នាក់ ចំនួនកាត៖ សន្លឹកបៀ 48 ឬ 50 សន្លឹកនៃកាតផ្កាកូរ៉េ សម្ភារៈ៖ បន្ទះសៀគ្វី Poker ប្រភេទហ្គេម៖ ការនេសាទ...

ច្បាប់ហ្គេមពាក្យចុងក្រោយ - របៀបលេងពាក្យចុងក្រោយ

គោលបំណងនៃពាក្យចុងក្រោយ៖ គោលបំណងនៃពាក្យចុងក្រោយគឺដើម្បីក្លាយជាអ្នកលេងដំបូងគេដែលឈានដល់កន្លែងបញ្ចប់ ហើយមានពាក្យចុងក្រោយ។ ចំនួនអ្នកលេង៖ អ្នកលេងពី 2 ទៅ 8 នាក់ សម្ភារៈ៖ ក្ដារដាក់ពិន្ទុ 1 សន្លឹកបៀ 1 ស...

ច្បាប់ហ្គេមសាឡាដកាណាដា - របៀបលេងសាឡាដកាណាដា

គោលបំណងនៃសាឡាដកាណាដា៖ ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងមួយដៃ ពិភាក្សាលម្អិតខាងក្រោម។ ចំនួនអ្នកលេង៖ អ្នកលេង 4 នាក់ ចំនួនកាត៖ សន្លឹកបៀចំនួន 52 ចំណាត់ថ្នាក់នៃកាត៖ A (ខ្ពស់), K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,...

ច្បាប់ហ្គេម Gin Rummy - របៀបលេង Gin Rummy

គោលបំណង៖ គោលបំណងនៅក្នុង gin rummy គឺដើម្បីទទួលបានពិន្ទុ និងឈានដល់ចំនួនពិន្ទុដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា ឬច្រើនជាងនេះ។ ចំនួនអ្នកលេង៖ 2 អ្នកលេង (បំរែបំរួលអាចអនុញ្ញាតឱ្យមានអ្នកលេងច្រើន) ចំនួនកាត៖ 52 សន្លឹ...

ច្បាប់ហ្គេម CROSSWORD - របៀបលេង CROSSWORD

គោលបំណងនៃ CROSSWORD ៖ ដោះស្រាយតម្រុយនីមួយៗលើល្បែងផ្គុំរូបដោយស្វែងរកពាក្យដែលតម្រុយចង្អុលទៅ។ ចំនួនអ្នកលេង ៖ 1+ អ្នកលេង សម្ភារៈ ៖ ប៊ិច ឬខ្មៅដៃ ល្បែងផ្គុំពាក្យឆ្លង ប្រភេទហ្គេម ៖ ល្បែងផ្គុំរូប...

ច្បាប់ហ្គេមកាតក្មេងជំទង់ - របៀបលេង Teen Patti

គោលបំណងរបស់ក្មេងជំទង់ PATTI៖ មានសន្លឹកបៀបីយ៉ាងល្អបំផុតនៅក្នុងដៃរបស់អ្នក និងបង្កើនសក្តានុពលមុនពេលការប្រកួត។ ចំនួនអ្នកលេង៖ 3 -6 អ្នកលេង ចំនួនកាត៖ 52 សន្លឹកបៀ ចំណាត់ថ្នាក់នៃកាត: A (ខ្ពស់), K, Q...

ច្បាប់ហ្គេម PAYDAY - របៀបលេង PAYDAY

កម្មវត្ថុនៃប្រាក់ឈ្នួល៖ កម្មវត្ថុនៃ Payday គឺចង់ក្លាយជាអ្នកលេងដែលមានសាច់ប្រាក់ច្រើនបំផុតនៅចុងបញ្ចប់នៃហ្គេម បន្ទាប់ពីលេងបានមួយខែ ឬច្រើនខែ។ ចំនួនអ្នកលេង៖ អ្នកលេងពី 2 ទៅ 4 នាក់ សម្ភារៈ៖ ក្ដារហ្គេម...

ច្បាប់ហ្គេម TWO-TEN-JACK - របៀបលេង TWO-TEN-JACK

គោលបំណងនៃ TWO JACK៖ ក្លាយជាអ្នកលេងដំបូងដែលរកបាន 31 ពិន្ទុ ចំនួនអ្នកលេង៖ អ្នកលេង 2 នាក់ ចំនួនកាត៖ 52 សន្លឹក ចំណាត់ថ្នាក់នៃកាត៖ (ទាប) 2 – Ace, Trump Suit (ខ្ពស់) ប្រភេទ នៃហ្គេម៖ ការលេងល្បិច...

ច្បាប់ហ្គេម AVALON - របៀបលេង AVALON

គោលបំណងរបស់ AVALON៖ គោលបំណងនៃ Avalon អាស្រ័យលើកន្លែងដែលភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកស្ថិតនៅ។ ប្រសិនបើអ្នកជា Evil នោះគោលបំណងគឺដើម្បីធ្វើឃាត Merlin ឬបង្ខំ Quests បីដែលបរាជ័យ។ ប្រសិនបើអ្នកល្អ នោះគោលបំណងគឺដើម្បី...

ច្បាប់ហ្គេម Burro - របៀបលេងហ្គេម Burro the Card

គោលបំណងរបស់ BURRO៖ ប្រើល្បិច ហើយព្យាយាមលេងបៀទាំងអស់របស់អ្នកជាមុនសិន! ចំនួនអ្នកលេង៖ អ្នកលេង 3-8 នាក់ ចំនួនកាត៖ សន្លឹកបៀអេស្ប៉ាញ 48 សន្លឹក ចំណាត់ថ្នាក់នៃកាត៖ K, Horse, Maid, 9, 8, 7, 6, 5, 4,...

ALUETTE - រៀនពីរបៀបលេងជាមួយ GameRules.com

គោលបំណងរបស់ ALUETTE៖ គោលបំណងរបស់ Aluette គឺដើម្បីឈ្នះល្បិចច្រើនបំផុតដើម្បីរកពិន្ទុសម្រាប់ក្រុមរបស់អ្នក។ ចំនួនអ្នកលេង៖ អ្នកលេង 4 នាក់ សម្ភារៈ៖ សន្លឹកបៀអេស្ប៉ាញ 48 សន្លឹក ផ្ទៃរាបស្មើ ន...

ច្បាប់ល្បែងបៀបៀ - របៀបលេងល្បែងបៀបៀ

គោលបំណង៖ គោលបំណងនៃល្បែងបៀគឺដើម្បីឈ្នះប្រាក់ទាំងអស់នៅក្នុង pot ដែលមានការភ្នាល់ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកលេងក្នុងដៃ។ ចំនួនអ្នកលេង៖ អ្នកលេង 2-8 នាក់ ចំនួនកាត៖ សន្លឹកបៀ 52 សន្លឹក ចំណាត់ថ្នាក់នៃកាត៖ A,K,Q...

ច្បាប់ហ្គេម Crazy Eights - របៀបលេង Crazy Eights

គោលបំណង៖ គោលដៅគឺដើម្បីក្លាយជាអ្នកលេងដំបូងគេដែលកម្ចាត់កាតរបស់អ្នកទាំងអស់។ ចំនួនអ្នកលេង៖ អ្នកលេង 2-7 នាក់ ចំនួនកាត៖ សន្លឹកបៀចំនួន 52 សម្រាប់អ្នកលេង 5 នាក់ ឬតិចជាងនេះ និង 104 សន្លឹកសម្រាប់អ្នកលេងច...

ច្បាប់ហ្គេម CELEBRITY - របៀបលេង CELEBRITY

គោលបំណងនៃភាពល្បីល្បាញ៖ ទាយតារាល្បីៗក្នុងអំឡុងពេល 3 ជុំជាងក្រុមផ្សេងទៀត។ ចំនួនអ្នកលេង៖ អ្នកលេង 4+ សម្ភារៈ៖ ប៊ិច 1 សម្រាប់អ្នកលេងម្នាក់ ក្រដាស 5 សន្លឹកសម្រាប់អ្នកលេងម្នាក់ មួក ឬចាន 1 ឧបករណ៍កំណត់ម...

ច្បាប់ហ្គេមកាតសង្គ្រាម - របៀបលេងហ្គេមកាតសង្គ្រាម

គោលបំណងនៃសង្គ្រាម៖ គោលបំណងនៃហ្គេមគឺដើម្បីឈ្នះសន្លឹកបៀទាំងអស់។ ចំនួនអ្នកលេង៖ អ្នកលេង 2 នាក់ ចំនួនកាត៖ ស្តង់ដារ 52 កាត ចំណាត់ថ្នាក់នៃកាត : A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5 , 4, 3, 2 កិច្ចព្រមព្...

ច្បាប់ហ្គេម SHARKS AND MINNOWS POOL - របៀបលេង SHARKS និង MINNOWS POOL GAME

គោលបំណងនៃត្រីឆ្លាម និងមីនណូយៈ គោលបំណងនៃត្រីឆ្លាម និងមីនណូយ អាស្រ័យលើតួនាទីដែលអ្នកកំពុងលេង។ ក្នុងនាមជាត្រីឆ្លាម អ្នកនឹងព្យាយាមចាប់អ្នកលេងផ្សេងទៀត។ ក្នុងនាមជា Minnow អ្នកនឹងព្យាយាមចូលទៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃអ...

SOTALLY TOBER - រៀនលេងជាមួយ Gamerules.com

វត្ថុនៃ SOTALLY TOBER: វត្ថុរបស់ Sotally Tober គឺដើម្បីក្លាយជាអ្នកលេងដែលបានផឹកភេសជ្ជៈតិចបំផុតពេញមួយវគ្គនៃហ្គេម។ ប្រសិនបើគ្មានភេសជ្ជៈចូលរួមទេ អ្នកលេងអាចប្រើប្រព័ន្ធពិន្ទុជំនួសវិញ។ ក្នុងករណីនេះ ការដែលម...

ធនាគាររុស្ស៊ី - រៀនលេងជាមួយ Gamerules.com

គោលបំណងរបស់ធនាគាររុស្ស៊ី៖ ក្លាយជាអ្នកលេងដំបូងដែលទទួលបាន 300 ពិន្ទុ ឬច្រើនជាងនេះ។ ចំនួនអ្នកលេង៖ អ្នកលេង 2 នាក់ ចំនួនកាត៖ 104 សន្លឹក ចំណាត់ថ្នាក់នៃកាត៖ (ទាប) សន្លឹកអាត់ – ស្តេច (ខ្ពស់) ប្រភេ...

អូសទៅកំពូល