Кражба на пакети - Научете се да играете с Gamerules.com

ОБЕКТ НА КРАЖБА НА ПАКЕТИ: Целта на играта "Кражба на пакети" е да имате най-много карти до края на играта.

БРОЙ ИГРАЧИ: 2 до 4 играчи

МАТЕРИАЛИ: Стандартно тесте от 52 карти и равна повърхност.

ВИД ИГРА: Игра с натрупване на карти

АУДИТОРИЯ: Всички възрасти

ПРЕГЛЕД НА ПАКЕТИТЕ ЗА КРАЖБА

Кражба на пакети е игра с натрупване на карти за 2 до 4 играчи. Целта на играта е да съберете най-много карти до края на играта.

Играчите ще трябва да се състезават, за да съчетаят картите от центъра, да откраднат карти от други играчи и да съберат колкото се може повече карти за себе си, преди тестето да свърши.

НАСТРОЙКА

Дилърът се избира на случаен принцип. Дилърът разбърква тестето и раздава на всеки играч ръка от 4 карти и 4 карти с лицето нагоре в центъра на масата.

Класиране на картите

Картите не са подредени по ред, но рангът има значение, тъй като трябва да съответства на ранга на дадена карта, за да я уловите.

ИГРА НА ИГРИТЕ

Играта започва от играча вляво от дилъра. В хода на първия играч той може или да вземе карта от централното оформление, като съвпадне с ранга на картата, или да постави една от своите карти от ръката си в центъра.

След края на хода на първия играч и придвижването му напред играчите ще имат възможност да поставят карта в централната част на макета, да съпоставят карта от центъра или да откраднат пакет на друг играч, като съпоставят най-горната карта от купчината за улавяне.

Когато картите в ръката на играча свършат, дилърът ще му раздаде още 4 карти. Ако масата е празна, дилърът ще раздаде още 4 карти с лицето нагоре в центъра на масата.

КРАЙ НА ИГРАТА

Играта приключва, след като тестето се изчерпи. Играчът, който е взел най-много карти в края на играта, печели.

Превъртете към горе