Правила на играта SPOOF - Как се играе SPOOF

ЦЕЛ НА СПОЙКАТА: Целта на играта Spoof е да не загубите, като сте последният играч, който правилно е познал играта.

БРОЙ ИГРАЧИ: 3 до 5 играчи

МАТЕРИАЛИ: 115 карти, 230 любопитни въпроса, 30-секунден таймер, листове за отговори, бяла дъска, табло за резултати, 2 маркера, 8 чипа за наддаване и инструкции

ВИД ИГРА: Игра на парти карти

АУДИТОРИЯ: Възраст 8 и повече

ПРЕГЛЕД НА ПОДЛОГАТА

Spoof е класическата игра на блъф, но в нея има и неустойки. Играчите трябва да се уверят, че са хитри и лукави, за да победят опонентите си. Всеки играч ще скрие определен брой дискове на ръката си и всеки трябва да познае колко са дисковете на другите. Играчите ще се хвърлят един друг под автобуса, за да се уверят, че те са крайните победители!

НАСТРОЙКА

Настройката е проста и лесна. На всеки играч се дават бяла дъска, листове с отговори, маркер и чип за наддаване. Играчите сядат около игралната зона, като въпросите от тривиалната игра са поставени в средата им, с лице надолу. Играчите избират кой да отиде пръв и играта е готова да започне.

ИГРА НА ИГРИТЕ

Първият играч се избира на случаен принцип от групата. Този играч ще изтегли карта с тривиален въпрос и ще го прочете на глас пред групата. След това всеки играч ще напише отговора си на лист за отговори и ще го предаде на четеца. След като всички са поставили отговорите си, четецът ще ги запише всички на бялата дъска в произволен ред.

Четецът ще представи бялата дъска на останалите играчи. В този момент всички ще поставят своите чипове до отговора, който смятат за верен. Играчът, чийто отговор получи най-много чипове, печели брой точки, равен на броя на чиповете. Играчите, които отговорят правилно, печелят по една точка за верния си отговор. Играчите записват резултатите си в своите листове за резултати.

Когато всички запишат резултатите си, играчът отляво става читател. Играта продължава по този начин, докато играчите достигнат предварително определен брой точки или докато решат да се откажат.

КРАЙ НА ИГРАТА

Играта може да приключи или когато играчите решат, или когато няма повече любопитни въпроси, на които да се отговаря. Резултатите се отчитат на таблото и играчът с най-висок резултат печели играта!

Превъртете към горе