Въведение

Използването на нашия уебсайт се подчинява на следните условия за използване, както са изменяни периодично ("Условията"). Условията трябва да се четат от вас заедно с всички условия или откази от отговорност, предоставени на страниците на нашия уебсайт. Моля, прегледайте внимателно Условията. Условията се прилагат за всички потребители на нашия уебсайт, включително, но не само, потребители, които са браузъри, клиенти, търговци,продавачи и/или доставчици на съдържание. Ако имате достъп до и използвате този уебсайт, вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате Условията и нашата Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с Условията или нашата Политика за поверителност, нямате право да имате достъп до нашия уебсайт, да използвате някоя от услугите на нашия уебсайт или да направите поръчка на нашия уебсайт.

Използване на нашия уебсайт

Съгласявате се да използвате нашия уебсайт за легитимни цели, а не за незаконни или неразрешени цели, включително, но не само, в нарушение на законите за интелектуална собственост или за защита на личните данни. Съгласявайки се с Условията, вие заявявате и гарантирате, че сте навършили пълнолетие в държавата или провинцията, в която живеете, и сте законно способни да сключите обвързващ договор.

Съгласявате се да не използвате нашия уебсайт за извършване на дейност, която би представлявала гражданско или наказателно престъпление или би нарушила закон. Съгласявате се да не се опитвате да се намесвате в мрежата или функциите за сигурност на нашия уебсайт или да получавате неоторизиран достъп до нашите системи.

Съгласявате се да ни предоставите точна лична информация, като например имейл адрес, пощенски адрес и други данни за контакт, за да изпълним поръчката ви или да се свържем с вас при необходимост. Съгласявате се своевременно да актуализирате профила и информацията си. Разрешавате ни да събираме и използваме тази информация, за да се свържем с вас в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Общи условия

Запазваме си правото да откажем услуга на когото и да било, по всяко време, по каквато и да е причина. Запазваме си правото да правим всякакви промени в уебсайта, включително да прекратяваме, променяме, спираме или прекратяваме всеки аспект на уебсайта по всяко време, без предизвестие. Можем да наложим допълнителни правила или ограничения за използването на нашия уебсайт. Съгласявате се да преглеждате условията редовно и продължаването на достъпа или използванетона нашия уебсайт ще означава, че сте съгласни с всички промени.

Съгласявате се, че няма да носим отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, спиране или прекратяване на нашия уебсайт или за каквато и да е услуга, съдържание, функция или продукт, предлагани чрез нашия уебсайт.

Връзки към уебсайтове на трети страни

Връзките от или към уебсайтове извън нашия уебсайт са предназначени само за удобство. Ние не преглеждаме, не одобряваме, не контролираме и не носим отговорност за сайтове, свързани от или към нашия уебсайт, за съдържанието на тези сайтове, за третите страни, посочени в тях, или за техните продукти и услуги. Препращането към друг сайт е на ваш собствен риск и ние не носим отговорност за каквито и да било щети вВръзките към сайтове за изтегляне на софтуер са само за удобство и ние не носим отговорност за каквито и да било трудности или последствия, свързани с изтеглянето на софтуера. Използването на всеки изтеглен софтуер се урежда от условията на лицензионното споразумение, ако има такова, което придружава или е предоставено със софтуера.

Вашата лична информация

Моля, вижте нашата Политика за поверителност, за да научите как събираме, използваме и споделяме вашата лична информация.

Грешки и пропуски

Моля, имайте предвид, че нашият уебсайт може да съдържа печатни грешки или неточности и може да не е пълен или актуален. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията по всяко време, без предварително уведомление (включително след подаване на поръчка). Такива грешки, неточности или пропуски могат да се отнасят до описанието на продукта, ценообразуването, промоцията иналичност и си запазваме правото да анулираме или откажем всяка поръчка, направена въз основа на невярна информация за цената или наличността, доколкото това е позволено от приложимото законодателство.

Не се задължаваме да актуализираме, променяме или разясняваме информацията на нашия уебсайт, освен ако това не се изисква от закона.

Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността

Вие поемате цялата отговорност и риск по отношение на използването на нашия уебсайт, който се предоставя "такъв, какъвто е", без гаранции, декларации или условия от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, по отношение на информацията, достъпна от или чрез нашия уебсайт, включително, но не само, цялото съдържание и материали, както и функциите и услугите, предоставяни на нашия уебсайт, като всички те се предоставят безгаранция от какъвто и да е вид, включително, но не само, гаранции относно наличността, точността, пълнотата или полезността на съдържанието или информацията, непрекъснат достъп и всякакви гаранции за собственост, ненарушаване на права, продаваемост или годност за определена цел. Ние не гарантираме, че нашият уебсайт или неговото функциониране, или съдържанието и материалите на услугите, предоставени чрез негоще бъдат навременни, сигурни, непрекъснати или без грешки, че дефектите ще бъдат отстранени, или че нашите уебсайтове или сървърите, които правят нашия уебсайт достъпен, са свободни от вируси или други вредни компоненти.

Използването на нашия уебсайт е на ваш собствен риск и вие поемате пълна отговорност за всички разходи, свързани с използването на нашия уебсайт. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети, свързани с използването на нашия уебсайт.

В никакъв случай ние или нашите филиали, нашите или техните доставчици на съдържание или услуги, нито който и да е от нашите или техните директори, служители, агенти, изпълнители, доставчици или работници не носят отговорност пред вас за каквито и да е преки, косвени, специални, случайни, последващи, примерни или наказателни щети, загуби или причини за действие, или пропуснати приходи, пропуснати ползи, пропуснати бизнес или продажби, или другивид щети, независимо дали се основават на договор или деликт (включително небрежност), строга отговорност или друго, произтичащи от използването, невъзможността за използване или изпълнението на нашия уебсайт или съдържанието, материалите или функционалността чрез нашия уебсайт, дори ако сме уведомени за възможността за такива щети.

Някои юрисдикции не позволяват ограничаване на отговорността или изключване или ограничаване на определени щети. В такива юрисдикции някои или всички от горепосочените изключения или ограничения може да не се прилагат за вас и нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, позволена от закона.

Обезщетение

Съгласявате се да ни защитавате и обезщетявате, да държите нас и нашите филиали безвредни, както и нашите и техните съответни директори, служители, агенти, изпълнители и работници срещу всякакви загуби, отговорности, искове, разходи (включително адвокатски хонорари), по какъвто и да е начин произтичащи от, свързани с или във връзка с използването на нашия уебсайт, нарушаването на Условията или публикуването или предаването на материали наили чрез уебсайта от вас, включително, но не само, претенции на трети страни, че предоставената от вас информация или материали нарушават права на собственост на трети страни.

Цялостно споразумение

Условията и всички документи, изрично посочени в тях, представляват цялостното споразумение между вас и нас във връзка с предмета на Условията и отменят всички предишни споразумения, разбирания или уговорки между вас и нас, независимо дали са устни или писмени. И вие, и ние потвърждаваме, че при сключването на тези Условия нито вие, нито ние сме разчитали на каквото и да е изявление, гаранция илиобещание, дадено от другата страна, или подразбиращо се от каквото и да е казано или написано между вас и нас преди тези Условия, освен ако не е изрично посочено в Условията.

Отказ от права

Неупражняването или неприлагането от наша страна на което и да е право или разпоредба на Условията не представлява отказ от такова право или разпоредба. Отказът от страна на нас от неизпълнение на задължения не представлява отказ от последващо неизпълнение. Никой отказ от наша страна не е ефективен, освен ако не ви бъде съобщен в писмена форма.

Заглавия

Всички заглавия в настоящия документ са само за удобство.

Отделяемост

Ако някоя от разпоредбите на Условията бъде определена от компетентен орган като невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба ще бъде отделена в тази степен от останалите Условия, които ще продължат да бъдат валидни и приложими в пълната степен, позволена от закона.

Моля, изпращайте всички въпроси, коментари и обратна връзка до нас на адрес [email protected]

Превъртете към горе