Как да поправите грешка 800A01AD?

Когато изпълнявате команди, написани в VBScript и изпълнявате уеб приложения на ASP.NET, може да се появи грешка 800A01AD. Причината е конфликтът на изпълнимия алгоритъм и системните файлове на системата.

Решения за грешка 800A01AD

За да разрешите проблема, проверете следните неща:

  1. Проблемният компонент е регистриран в регистъра. Използвайте приложението regsvr32.exe за това.
  2. Ако той се срине във VBScript, след това се уверете, че командата съответства на архитектурата на ОС (32 или 64 бита). Например, преди да изпълните 32-битова команда на 64-битова ОС, следва да се вмъкнат следните редове в нейния код:
    • REM Това е 32-битовият скрипт.
    • C: \ windows \ sysWOW64 \ cscript jsonTest.vbs
  3. Папката, в която е разположен неуспешният компонент, трябва да бъде четена и написана от всички потребители. Понякога грешката 800A01AD възниква именно поради липсата на достъп до директорията.

Интересни Статии