Правила на играта BAD PEOPLE - Как се играе BAD PEOPLE

ЦЕЛ НА ЛОШИТЕ ХОРА: Целта на играта Bad People е да спечелите 7 точки преди всеки друг играч.

БРОЙ ИГРАЧИ: 3 до 10 играчи

МАТЕРИАЛИ: Наръчник с правила, 10 карти "Двойно понижение", 100 карти за гласуване, 10 карти за самоличност и 160 карти с въпроси

ТИП ИГРА : Игра на парти карти

АУДИТОРИЯ: 17 и повече години

ПРЕГЛЕД НА ЛОШИТЕ ХОРА

Лоши хора е забавна парти игра, която ви дава пълната власт да съдите когото си поискате! Диктаторът, играчът, който чете въпросите, ще избере кой според него е свързан с дадения въпрос. След това всеки играч ще се опита да избере същия отговор като Диктатора. Колко добре познавате приятелите си? Играйте и вижте!

НАСТРОЙКА

Първо, играчите избират карта за самоличност, те са сиви на цвят. Всеки играч поставя избраната от него карта пред себе си, обърната с лицето нагоре, за да я видят всички играчи. Тази карта свързва всеки играч със снимка, главно с цел гласуване.

След това всеки играч получава черна карта за гласуване за всеки от противниците си и една за себе си. Те се използват за гласуване за играчите в хода на играта. Накрая всички играчи получават зелена карта "Двойно понижение" и играта е готова да започне!

ИГРА НА ИГРИТЕ

Последният играч, който е стигнал до частта, става Диктатор. След това играчът тегли карта с въпрос и я прочита на групата. Всеки въпрос трябва да е свързан с играч от групата. След това Диктаторът гласува. Той поставя картата за гласуване с лицето надолу пред себе си, за да покаже, че е избрал.

След като диктаторът даде гласа си, всички останали играчи ще отгатнат кого е избрал той. Играчите ще поставят пред себе си с лице надолу картата за гласуване, която отговаря на този, за когото смятат, че е гласувал диктаторът.

Когато всички играчи са гласували, всеки играч ще покаже своя глас, започвайки от играча вляво от Диктатора. Накрая Диктаторът ще покаже на групата за кого е гласувал. С това кръгът приключва. След това всички играчи ще преброят резултатите си и ще започнат нов кръг! Играчът вляво от Диктатора става новият Диктатор.

При точкуването всеки играч, който правилно е избрал кого да избере Диктаторът, печели по една точка. Ако всички са били грешни, най-популярният отговор печели по една точка. Играчите могат да изберат да използват картата си "Двойно понижение", която им позволява да спечелят две точки, ако са избрали правилния отговор.

КРАЙ НА ИГРАТА

Играта приключва, когато един от играчите спечели седем точки. Този играч е обявен за победител!

Превъртете към горе