Методи за решаване на грешка 0x000000ea

По време на работа компютърът може да се рестартира, като показва син екран на смъртта с код за грешка 0x000000ea . Това означава, че потокът на някой драйвер е заседнал в ядрото на ОС. За да решите проблема, първо, внимателно прочетете известието за грешка - може да бъде посочено в текста кой драйвер ще се провали. Откриването на този „виновник“ е основната трудност при отстраняването на проблема.

Проблемът може да се дължи на повреда на устройството. Това няма да бъде трудно да се открие, ако преинсталирането или използването на други версии на драйвера не разреши повредата. При такива обстоятелства не можете да направите, без да купите ново устройство. Най-често грешката 0x000000ea възниква по отношение на видео адаптера и подобно оборудване, така че проучете драйверите, като започнете от видеокартата.

Интересни Статии