Методи за решаване на грешка 0x0000004e

Синият екран на смъртта с код на грешка 0x0000004e означава, че е възникнал повреда в модула за управление на виртуалната памет на компютъра. Причината за проблема е по-често софтуер, а не хардуер в природата.

Той е фиксиран, както следва:

  1. Инсталирайте актуализация 2855336 . Тази актуализация на Windows разрешава много системни грешки, включително 0x0000004e. Този отказ обаче не винаги се отстранява само чрез инсталиране на актуализацията.
  2. Определете, че драйверите на устройството не се провалят . Като минимум, в диспечера на устройства не трябва да има оборудване, което да има удивителен или въпросителен знак в реда за описание. Актуализиране на всички драйвери - това може да се извърши или ръчно чрез диспечера на устройства или автоматично през Центъра за актуализации. Също така анализирайте данните от сметището.
  3. Уверете се, че оперативната памет работи . Помощта на Memtest ще ви помогне.

Интересни Статии