Как да коригирам грешката ERROR_NOT_CONNECTED?

Когато използвате Windows Networking, грешката ERROR_NOT_CONNECTED може да бъде изхвърлена . Това означава, че функцията WnetGetUser не може да получи потребителското име.

За да разрешите проблема, направете следното:

  1. Уверете се, че сте свързани с работеща мрежа. Има смисъл да се свържете отново.
  2. Проверете правилността на устройството, чрез което се осъществява връзката, като използвате параметъра lpName [in]. Може би в неговото обозначение е направена печатна грешка.

Интересни Статии