Какво да направите, ако файлът api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll липсва?

При стартиране на някои приложения може да получите грешка с известие, че в системата липсва файла api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll . Това е стандартен компонент на операционната система, чието отсъствие може да бъде причинено от активността на вируси, непредвидимо изключване (претоварване) на компютър или вътрешни сривове.

За да стартирате програмата, изпълнете следните стъпки:

  1. Актуализирайте Windows до най-новото текущо състояние.
  2. Инсталирайте Microsoft Visual C ++ 2015.
  3. Инсталирайте липсващия файл сами. Изтеглянето му от интернет е лесно, а пътят за копиране до папката C: \ Windows \ зависи от версията на ОС. За 32-битовите версии това е директорията System32, а за 64-битовите версии - SysWOW64. След това в командния ред стартирайте regsvr32.exe X, където X е пълният път към файла api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll, който зависи от версията на Windows.

Интересни Статии