Как да коригираме трайни сривове в Assassin's Creed Chronicles: Китай

Отпътуване към Assassin's Creed Chronicles: Китай са свързани с няколко основни проблема. Препоръчваме ви да изпълните следните стъпки:

  • Уверете се, че играта е правилно инсталирана и актуализирана до най-новата версия. Повторно инсталирайте играта, ако е необходимо.
  • Проверете дали има достатъчно свободна памет на компютъра. Премахнете ненужните програми или използвайте специален софтуер за почистване на вашия компютър.
  • Актуализирайте драйверите, по-специално драйверите за видео адаптера. Можете да използвате както специални програми от производителите (NVidia Experience / AMD Catalyst), така и просто интернет търсене, за да изтеглите най-новите драйвери.

Интересни Статии