AMCAN: I ddod yn enillydd Texas Holdem Poker dylech wneud y llaw pocer uchaf posibl o bum cerdyn, gan ddefnyddio'r ddau gerdyn a ddeliwyd yn wreiddiol a'r pum cerdyn cymunedol.

NIFER Y CHWARAEWYR: 2-10 chwaraewr

NIFER O GARDIAU: Cardiau 52- dec

SAFON CARDIAU: A-K-Q-J-10-9-8-7-6-5-4-3-2

Y FARGEN: Mae pob chwaraewr yn cael dau gerdyn wyneb i lawr sef a elwir yn gyffredin yn 'gardiau twll'.

MATH O GÊM: Casino

CYNULLEIDFA: Oedolion

Cyflwyniad i Texas Hold' Em

No Limit pocer Texas Hold'em, a elwir weithiau yn Cadillac of Poker. Gêm pocer yw Texas Hold 'em, mae honno'n gêm weddol hawdd i'w dysgu ond gall gymryd blynyddoedd i'w meistroli. Nid oes unrhyw gemau terfyn a gemau pocer lle mae terfyn pot.

Sut i Chwarae

I ddechrau mae pob chwaraewr yn cael dau gerdyn poced. Rhoddir dec o gardiau yng nghanol y bwrdd a gelwir y rhain yn ddec cymunedol a dyma'r cardiau y bydd y fflop yn cael eu trin oddi wrthynt.

Unwaith y bydd yr holl chwaraewyr wedi cael eu delio â'u dau gerdyn cychwynnol bydd y chwaraewyr yn gofyn iddynt gyflwyno eu cais cyntaf. Unwaith y bydd yr holl chwaraewyr wedi gosod eu cynnig cyntaf bydd ail rownd o geisiadau yn digwydd.

Unwaith y bydd yr holl chwaraewyr wedi gosod eu cynigion terfynol, bydd y deliwr yn delio â'r fflop. Bydd y deliwr yn troi dros y 3 cherdyn cyntaf, a elwir yn “flop”, o'r dec cymunedol. Y nod yw gwneud y 5 cerdyn gorau oedd gennych chiGall gyda'r tri cherdyn o'r dec cymunedol a'r ddau yn eich llaw.

Unwaith y bydd y tri cherdyn cyntaf wedi'u troi drosodd, bydd gan y chwaraewr yr opsiwn i gynnig eto neu blygu. Ar ôl i bob chwaraewr gael cyfle i gynnig neu blygu, bydd y deliwr yn troi dros bedwerydd cerdyn a elwir yn gerdyn “tro”.

Bydd gan y chwaraewyr sy'n weddill yr opsiwn i blygu neu gynnig unwaith eto. Nawr bydd y deliwr yn troi'r 5ed cerdyn a'r cerdyn olaf drosodd, a elwir yn gerdyn “afon”.

Unwaith y bydd pob un o'r pum cerdyn wedi'u troi gan y deliwr, bydd gan chwaraewyr un cyfle olaf i godi'r cais neu blygu. Unwaith y bydd yr holl gynigion a chynigion cyfrif wedi'u gwneud mae'n bryd i'r chwaraewyr ddatgelu eu dwylo a phenderfynu ar enillydd.

ROWND FETIO GYNTAF: The Pre-Flop

Wrth chwarae Texas hold 'em a defnyddir sglodyn fflat crwn neu “ddisg” i gynrychioli lleoliad y deliwr. Rhoddir y ddisg hon o flaen y deliwr i nodi ei statws. Gelwir y sawl sy'n eistedd i'r deliwr ar y chwith yn ddall bach a gelwir y sawl sy'n eistedd i'r chwith o'r bleind bach yn ddall mawr.

Wrth fetio, mae'n ofynnol i'r ddau ddall bostio bet cyn derbyn unrhyw un. cardiau. Mae'n ofynnol i'r dall mawr bostio'r hyn sy'n cyfateb neu'n uwch na'r bet a osodir gan y dall bach. Unwaith y bydd y ddau ddall wedi postio eu cynigion bydd dau gerdyn yn cael eu trin i bob chwaraewr a gall y chwaraewyr sy'n weddill ddewis plygu, ffonio neu godi.

Ar ôl diwedd ygêm mae'r botwm deliwr yn cael ei symud i'r chwith fel bod pob chwaraewr yn cymryd y safle dall ar ryw adeg er mwyn cynnal tegwch y gêm.

Plygwch – Y weithred o ildio eich cardiau i y deliwr ac eistedd allan y llaw. Os bydd un yn plygu eu cardiau yn y rownd gyntaf o fetio, nid ydynt yn colli unrhyw arian.

Galwch - Y weithred o gydweddu'r bet bwrdd, sef y bet mwyaf diweddar sydd wedi'i osod ar y bwrdd.

Codi - Y weithred o ddyblu maint y bet blaenorol.

Mae gan y bach a'r dall mawr yr opsiwn i blygu, galw, neu godi cyn i'r rownd gyntaf o fetio ddod i ben. Os bydd y naill neu'r llall yn dewis plygu, byddant yn colli'r bet dall a osodwyd ganddynt i ddechrau.

AIL ROWND FETIO: Y Flop

Ar ôl i rownd gyntaf y betio ddod i ben bydd y deliwr yn bwrw ymlaen i fargen deliodd y fflop wyneb i fyny. Unwaith y bydd y fflop wedi'i drin, bydd chwaraewyr yn cyrchu cryfder eu dwylo. Unwaith eto, y chwaraewr i'r chwith o'r deliwr yw'r cyntaf i weithredu.

Gan nad oes bet gorfodol ar y bwrdd, mae gan y chwaraewr cyntaf yr opsiwn i gymryd y tri opsiwn blaenorol a drafodwyd, galw, plygu , codi, yn ogystal â'r opsiwn i wirio. I wirio, mae chwaraewr yn tapio ei law ddwywaith ar y bwrdd, mae hyn yn caniatáu i'r chwaraewr basio'r opsiwn i wneud y bet cyntaf i'r chwaraewr i'w ochr chwith.

Mae gan bob chwaraewr yr opsiwn i wirio tan fet wedi ei osod ary bwrdd. Unwaith y bydd bet wedi'i osod, mae'n rhaid i chwaraewyr ddewis naill ai plygu, galw, neu godi.

TRYDYDD A PEDWERYDD ROWND BEtio: The Turn & Yr Afon

Ar ôl i'r ail rownd o fetio ddod i ben, bydd y deliwr yn delio â phedwerydd cerdyn cymunedol y fflop, a elwir yn gerdyn troi. Mae gan y chwaraewr i ddeliwr chwith yr opsiwn i wirio neu osod bet. Mae'r chwaraewr sy'n agor y bet yn cau'r bet, ar ôl i'r holl chwaraewyr eraill ddewis plygu, codi, neu alw.

Bydd y deliwr wedyn yn ychwanegu'r betiau i'r pot presennol ac yn delio â phumed, a cherdyn cymunedol terfynol a elwir yn “Yr Afon”. Unwaith y bydd y cerdyn hwn wedi'i drin, mae gan y chwaraewyr sy'n weddill yr opsiwn i wirio, plygu, galw, neu godi ar gyfer y rownd fetio olaf.

Gadewch i ni ddweud bod pob chwaraewr yn penderfynu gwirio. Os yw hynny'n wir, yn y rownd derfynol, mae'n bryd i'r holl chwaraewyr sy'n weddill ddatgelu'r cardiau yno a phenderfynu ar yr enillydd. Y chwaraewr gyda'r llaw safle uchaf yw'r enillydd. Maen nhw'n derbyn y pot llawn ac mae gêm newydd yn dechrau.

Tei

Mewn siawns o gyfartal rhwng dwylo defnyddir y torwyr tei canlynol:

Parau – os yw dau chwaraewr wedi’u clymu ar gyfer y parau uchaf, defnyddir “ciciwr” neu’r cerdyn â’r safle uchaf nesaf i bennu’r enillydd. Rydych chi'n parhau nes bod gan un chwaraewr gerdyn â safle uwch neu mae'r ddau yn benderfynol o gael yr un llaw union, ac os felly mae'r pot yn cael ei hollti.

Dau bâr – yn y gêm hon, mae'r uwchpâr safle yn ennill, os yw'r parau uchaf yn gyfartal o ran rheng byddwch yn symud i'r pâr nesaf, yna symudwch i'r cicwyr os oes angen.

Tri o'r math – cerdyn graddio uwch yn cymryd y pot.

Syth – y syth gyda'r cerdyn safle uchaf sy'n ennill; os yw'r ddau syth yr un peth mae'r pot yn cael ei rannu.

Flush – Y fflysh gyda'r cerdyn safle uchaf sy'n ennill, os yw'r un peth byddwch yn symud i'r cerdyn nesaf nes dod o hyd i enillydd neu dwylo yr un peth. Os yw'r dwylo yr un peth, holltwch y pot.

Ty llawn – y llaw gyda'r tri cherdyn safle uwch sy'n ennill.

Pedair o fath – y set safle uchaf o bedair yn ennill.

Flysio syth – clymau yn cael eu torri yr un fath â syth arferol.

Royal Flush – rhannwch y pot.

Rheng Llaw

1. Cerdyn Uchel - Ace yw'r uchaf (A,3,5,7,9) Llaw isaf

2. Pâr – Dau o'r un yr un cerdyn (9,9,6,4,7)

3. Dau bâr – Dau bâr o'r un cerdyn (K,K,9,9,J)

4. Tri o fath – Tri cherdyn yr un peth ( 7,7,7,10,2)

5. Syth - Pum cerdyn mewn trefn (8,9,10,J,Q)

6. Fflysio - Pum cerdyn o'r un siwt

7. Tŷ Llawn – Tri cherdyn o fath a phâr (A,A,A,5,5)

8. Pedwar o fath – Pedwar cerdyn o'r un peth

9. Straight Fush - Pum cerdyn mewn trefn i gyd o'r un siwt (4,5,6,7,8 - yr un siwt)

10. Royal Flush - Pum cerdyn yn nhrefn yr un siwt 10- A (10, J, Q,K,A) Uchafhand

Adnoddau Ychwanegol

Os ydych am geisio chwarae Texas Hold’em rydym yn argymell eich bod yn dewis casino newydd yn y DU o’n rhestr uchaf wedi’i diweddaru.

Sgroliwch i'r brig