LAYUNIN NG MGA PAGPAPAHALAGA : Dapat subukan ng bawat manlalaro na gumawa ng tamang palagay tungkol sa isa pang manlalaro.

BILANG NG MANLALARO : 4+ na manlalaro, ngunit mas marami, mas maganda!

MGA MATERYAL: Alak

URI NG LARO: Larong pag-inom

AUDIENCE: 21+

PANGKALAHATANG-IDEYA NG MGA PAGPAPAHALAGA

Isang larong pinakamahusay na nilalaro sa mga estranghero, ang Assumptions ay makakakuha ng grupo ng mga taong halos hindi magkakilala upang tapusin ang gabi sa tawanan at mga bagong kaibigan! Itinuro ang mga daliri at ipinapalagay ang mga bagay tungkol sa isa't isa. Ang tanging panuntunan? Hindi ka masasaktan!

SETUP

Ang bawat manlalaro ay nakaupo o nakatayo sa isang bilog na magkaharap na may hawak na inumin.

GAMEPLAY

Sisimulan ng isang random na manlalaro ang laro sa pamamagitan ng pagturo ng daliri sa sinuman sa grupo at paggawa ng isang pagpapalagay. Ang pagpapalagay na ito ay maaaring maging pangkalahatan o kasing layo ng gusto ng manlalaro. Ang ilang halimbawa ng mga pagpapalagay ay:

  • Ipagpalagay ko na umiinom ka nang hindi bababa sa tatlong beses sa isang linggo.
  • Inaakala kong ikaw ang tipo na humahawak sa isang pulong sa trabaho.
  • Ipagpalagay ko na ikaw ay isang gitnang kapatid.
  • Ipagpalagay ko na may kasama ka sa party na ito.
  • Ipagpalagay ko na ikaw ay isang magaan.

Ang taong pinagpapalagay ng manlalaro ay dapat na kumpirmahin o tanggihan ang pagpapalagay. Ang target na manlalaro ay dapat humigop mula sa kanilang inumin kung tama ang palagay. Kung mali ang palagay, angang manlalaro na gumawa ng pagpapalagay ay dapat humigop ng kanilang inumin.

Pagkatapos, ang tao sa kaliwa ng manlalaro na gumawa ng pagpapalagay ay gumawa ng sarili nilang pagpapalagay tungkol sa isa pang random na manlalaro sa bilog.

END OF LARO

Magpatuloy sa paglalaro hanggang sa magkaroon ng pagkakataon ang lahat na gumawa ng pagpapalagay o hanggang handa na ang lahat na lumipat sa isa pang laro.

Mag-scroll pataas