UNO STACKO Spelregler - Hur man spelar UNO STACKO

MÅL FÖR UNO STACKO: Bli den sista spelaren att placera ett block på toppen av stapeln

ANTAL SPELARE: 2 - 10 spelare

INNEHÅLL: 45 block, staplingsfack

TYP AV SPEL: Spel om fingerfärdighet

PUBLIKEN: 7 år och äldre

INTRODUKTION AV STACKO

UNO Stacko, som ursprungligen publicerades 1994 av Mattel, är ett blockstaplingsspel som kombinerar det klassiska Jenga-spelet med funktioner från UNO. I versioner som fanns på butikshyllorna på 90-talet ingick en tärning som spelarna kastade för att avgöra vilket block som måste tas bort. I moderna utgåvor av spelet har tärningen tagits bort och spelarna väljer block baserat på vilken typ av block de vill ta bort.avlägsnades vid vändningen före deras.

MATERIAL

Spelet levereras med ett sortiment av 45 block. Det finns fem olika färger inklusive: röd, blå, grön, gul och lila som är Wild. De röda, blå, gröna och gula blocken innehåller siffrorna 1 - 4, Skip, Draw Two och Reverse. Fördelningen av blocken är olika för varje färg.

INSTÄLLNING

En spelare bygger stapeln med hjälp av stapelbrickan och alla 45 block. Varje lager innehåller tre block, och lagren ska växla riktning. Var noga med att blanda blocken innan du staplar dem.

SPELET

Den spelare som sitter till vänster om den person som byggde upp stapeln börjar. Med en hand tar spelaren bort ett block från stapeln. Det block som tas bort placeras ovanpå stapeln. Om du startar ett nytt lager ska blocket placeras vinkelrätt mot det färdiga lagret ovanpå.

Om blocket som tas bort är ett nummer, tar nästa spelare bort ett block med samma nummer eller färg. De kan också välja att ta bort ett Wild-block.

Om ett Reverse-block tas bort, går spelet i motsatt riktning. Om spelet t.ex. går åt vänster och ett Reverse-block tas bort, går spelet omedelbart åt höger istället.

Om du drar ett Skip-block hoppar du över nästa spelare, och de kan inte ta en tur.

Nästa spelare som tar sin tur efter att en Reverse eller Skip har spelats måste ta bort ett block som har samma färg som det blocket, eller så kan de välja att ta bort en Wild.

När en Draw Two tas bort måste nästa spelare ta bort två block i samma färg som Draw Two. Den spelare som följer efter dem måste ta bort ett block som har samma färg som det andra block som togs bort av den föregående spelaren.

Slutligen, när ett Wild-block tas bort, väljer den spelaren den färg som nästa spelare måste ta bort. Naturligtvis har den följande spelaren också möjlighet att ta bort ett Wild-block om de vill.

FLER REGLER

Spelarna kan bara använda en hand åt gången när de tar bort och staplar block. Båda händerna kan användas, och spelarna får byta under sin tur.

Spelarna får röra vid blocken för att hitta ett löst block, men block som flyttas måste läggas tillbaka. Om en spelare anser att stapeln behöver rätas ut får han eller hon göra det med en hand.

En spelares tur slutar när han har placerat det borttagna blocket ovanpå stapeln.

Om en spelare använder mer än en hand åt gången kan en motståndare ropa UNO. När detta inträffar måste den spelare som använder två händer ta bort två block som straff. Den spelare som tog dem och ropade UNO får välja färg. Båda blocken måste ha samma färg.

2 SPELARREGLER

Under ett spel med 2 spelare fungerar Skip- och Reverse-block helt enkelt som en Draw Two. Spelaren måste ta bort två block som matchar färgen på Skip- eller Reverse-blocket.

AVSLUTA SPELET

Spelet avslutas när någon välter stapeln.

VINNING

Den sista spelaren som lyckas ta bort och stapla ett block vinner.

Scrolla till toppen