RACE FOR THE GALAXY Spelregler - Hur man spelar RACE FOR THE GALAXY

MÅL FÖR RACE FOR THE GALAXY: Målet med Race for the Galaxy är att vinna flest segerpoäng i slutet av spelet.

ANTAL SPELARE: 2 till 4 aktörer

MATERIAL: 5 världskort, 109 varierade spelkort, 4 actionkortuppsättningar, 4 sammanfattningsark och 28 segerpoängsbrickor

TYP AV SPEL : Party kortspel

PUBLIKEN: 13 år och uppåt

ÖVERSIKT AV RACE FOR THE GALAXY

Race for the Galaxy är perfekt för de spelare som letar efter en upplevelse utöver det vanliga! Spelarna bygger galaktiska världar som är helt deras egna. Spelarna samlar segerpoäng under spelets gång, och den spelare som samlar flest segerpoäng vinner!

INSTÄLLNING

Börja med att placera ut tolv segerpoängmarker för varje spelare, i en och fem marker inom räckhåll för alla spelare. De 10 segerpoängmarkerna används endast i slutet av rundan. Varje spelare tar en uppsättning handlingskort som består av sju kort.

Ta startvärldskorten och blanda dem. Dela ut ett kort till varje spelare, med bildsidan uppåt. De oanvända korten ska blandas med spelkorten. Varje spelare får sedan sex kort med bildsidan nedåt framför sig. När alla har fått sina kort ska spelarna titta på sina kort och välja att kasta två av dem i kasthögen.

Varje spelares tablå finns direkt framför dem. Den består av en eller flera rader med synliga kort. Den börjar med startvärlden initialt. Spelet är redo att börja.

GAMEPLAY

Spelet består av flera omgångar, normalt sju till elva. Först väljer varje spelare ett handlingskort. Alla spelare gör detta hemligt och samtidigt. De valda korten placeras framför dem med framsidan nedåt. Spelarna vänder sedan sina handlingskort och avslöjar dem samtidigt.

Spelarna ska genomföra de valda faserna i rätt ordning. Varje fas består av en handling som alla spelare måste genomföra. Spelare som valt fasen får bonusar. Kort kan användas som en värld, rikedom eller varor.

Spelomgången avslutas när alla faser är avklarade. Spelarna måste kasta ner till 10 kort innan nästa omgång kan börja. När spelarna kastar ska de göra det med framsidan nedåt och se till att det är stökigt i kasthögen så att den är lätt att urskilja. Spelet fortsätter på detta sätt tills det är slutspelat.

Utforska - Fas 1

Handlingen i denna fas är att alla spelare drar två kort och sedan väljer ett att kasta och ett att behålla. Alla spelare utför denna handling samtidigt. Spelare som valde att utforska får dra sju kort och välja ett att behålla, vilket gör att de kan utforska innan de bestämmer sig för ett kort.

Utveckling - Fas 2

Handlingen för denna fas är att varje spelare måste placera ett utvecklingskort från sin hand med bildsidan nedåt. Om spelaren inte har för avsikt att placera en utveckling behövs inga kort. Spelare som valde att utveckla kastar ett kort mindre än de andra spelarna.

Varje utveckling har krafter. De modifierar regler och är kumulativa för gruppen. Krafterna börjar fasen efter att ett kort har placerats.

Avveckling - Fas 3

Varje spelare måste placera ett världskort från sin hand med bildsidan nedåt framför sig. Spelare som inte tänker placera en värld behöver inte spela några kort. Spelarna måste kasta det antal kort som är lika med kostnaden för världen.

Konsumtion - Fas 4

Handlingen i denna fas är att alla spelare måste använda sina konsumtionskrafter för att kasta varor. Varor kastas med framsidan nedåt. Konsumtionskrafter kan bara användas en gång i varje fas.

Producera - Fas 5

Åtgärden i denna fas är att placera en vara på var och en av produktionsvärldarna. Ingen värld kan ha mer än en vara. De ska placeras i det nedre högra hörnet av världen.

SLUT PÅ SPELET

Spelet avslutas när den sista segerchipen delas ut eller när en spelare har fler än 12 kort i sin tablå. Vid denna tidpunkt räknar alla spelare sina segerpoäng. Den spelare som har flest segerpoäng vinner spelet!

Scrolla till toppen