CIEĽ PREDPOKLADOV : Každý hráč sa musí pokúsiť vysloviť správny predpoklad o inom hráčovi.

POČET HRÁČOV : 4+ hráčov, ale čím viac, tým lepšie!

MATERIÁLY: Alkohol

TYP HRY: Hra na pitie

PUBLIKUM: 21+

PREHĽAD PREDPOKLADOV

Hra, ktorú je najlepšie hrať medzi cudzími ľuďmi, Domnienky sa chystá skupina ľudí, ktorí sa sotva poznajú, aby ukončili večer so smiechom a novými priateľmi! Ukazujte prstom a predpokladajte veci o sebe navzájom. Jediné pravidlo? Nesmiete sa uraziť!

NASTAVENIE

Každý hráč sedí alebo stojí v kruhu oproti sebe s nápojom v ruke.

GAMEPLAY

Náhodný hráč začne hru tým, že ukáže prstom na kohokoľvek v skupine a vysloví predpoklad. Tento predpoklad môže byť všeobecný alebo tak vzdialený, ako si hráč želá. Niektoré príklady predpokladov sú:

  • Predpokladám, že pijete aspoň trikrát týždenne.
  • Predpokladám, že ste typ, ktorý v práci preberá rokovanie.
  • Predpokladám, že si prostredný súrodenec.
  • Predpokladám, že ste sa na tejto párty s niekým dali dokopy.
  • Predpokladám, že ste ľahká váha.

Osoba, o ktorej hráč vysloví predpoklad, musí následne tento predpoklad potvrdiť alebo vyvrátiť. Ak je predpoklad správny, musí si hráč, na ktorého je domnienka vyslovená, napiť zo svojho nápoja. Ak je predpoklad nesprávny, musí si hráč, ktorý domnienku vyslovil, napiť zo svojho nápoja.

Potom osoba naľavo od hráča, ktorý vyslovil predpoklad, vysloví vlastný predpoklad o inom náhodnom hráčovi v kruhu.

KONIEC HRY

Pokračujte v hre, kým si každý nevypočuje svoje domnienky alebo kým nie je pripravený prejsť na inú hru.

Posunúť hore