Проблеми с контролера в играта на NBA 2K16

Ако установите, че вашият контролер не реагира на натискания на клавиши в играта на NBA 2K16, затворете играта, свържете отново контролера и започнете играта отново. Основното правило в този случай е, че контролерът трябва да бъде напълно свързан към компютъра ПРЕДИ да започне играта. В този случай няма да възникнат проблеми.

Интересни Статии