Нулиране на графичните настройки в Batman: Arkham Knight

Ако искате да нулирате графичните настройки в Batman: Arkham Knight, но не можете да направите това чрез менюто на играта, опитайте ръководството по-долу:

  • Затворете играта, ако е отворена
  • Отворете категорията с играта в папката Steam (например C: \ Steam \ steamapps \ common \ Batman Arkham Knight)
  • Отворете папката BMGames => Конфигуриране
  • След това изтрийте файла "BmEngine.ini", който се намира в папката "Config" и след това рестартирайте играта

Интересни Статии