Не може да стартира Final Fantasy Type-0 HD чрез Launcher

Ако Final Fantasy Type-0 HD не може да бъде стартиран през стартовия панел, проблемът най-вероятно е свързан с регионалните настройки или по-скоро с настройките на десетичния разделител. За да промените знака за раздяла, направете следното:

  • Отворете „Контролен панел“;
  • След това отидете на секцията "Часовник, език и регион";
  • Намерете там подраздел "Промяна на дата, час или формат на числото"
  • Кликнете върху „Разширени настройки“ и променете разделителя на точка („.“), Вместо на запетая („, “) или обратно.

Интересни Статии