Mortal Kombat X няма Jason (PS4) на екрана за избор на персонажи

Купихте DLC с персонаж на Джейсън за Mortal Kombat X, но не е ли на екрана за избор на герои? Решението на този проблем е описано по-долу.

  1. Отидете в магазина и инсталирайте DLC
  2. Влезте в една битка и изберете всеки герой
  3. По време на изтеглянето на битката натиснете бутона PS и отидете на Netflix
  4. След няколко секунди се върнете към Mortal Kombat X
  5. Натиснете бутона Старт и преминете към избор на символи
  6. Изберете герой на Джейсън

Интересни Статии