Методи за решаване на грешка 0x80240021

Код на грешка 0x80240021 възниква при използване на DISM. Тази помощна програма се използва за намиране и възстановяване на повредени файлове в ОС - едно от най-често използваните решения на проблеми с Windows Update Center. Решаването на проблема е лесно.

Използвайте точно тази последователност от изпълнение на DISM команди: първо Dism / Online / Cleanup-Image / StartComponentCleanup, а след това Dism / Online / Cleanup-Image / RestoreHealth. За повече увереност, стартирайте проверката на SFC след това.

Интересни Статии