Методи за решаване на грешка 0x8024000c

Когато актуализирате ОС или само някои от нейните компоненти, може да възникне грешка с кода 0x8024000c . Това е причинено от неправилни настройки на Windows или повреда на файла. Методите за фиксиране на повредата зависят от състоянието, при което е възникнал.

№ 1: при актуализиране на Windows

Изтрийте следния клон в редактора на системния регистър: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Internet Settings \ Връзки „WinHttpSettings“. За да отворите редактора, в търсенето на ОС въведете regedit на заявката.

№ 2: при актуализиране на SCCM клиента

  1. Чрез услугите на Windows спрете услугата за актуализиране на Windows и я настройте да стартира в ръчен режим. След - претоварване на ОС.
  2. Стартирайте командния ред (администратор). Преминете през него в директорията c: \ windows \ system32 \ wbem \ AutoRecover. След - изпълнете командата / f% s в ('dir / b * .mof * .mfl') направете mofcomp% s.
  3. Включете услугата Windows Update и актуализирайте SCCM клиента без код за грешка 0x8024000c .

Интересни Статии