Методи за решаване на грешка 0x80200013

Поради грешка с код 0x80200013 не е възможно да инсталирате актуални актуализации в Windows. Причината за неуспеха е, че компонентът Background Intelligent Transfer Service на услугата за актуализиране не може да получава важна информация за актуализираните файлове.

Следното ще ви помогне да отстраните проблема:

  1. Уверете се, че нищо не блокира вашата интернет връзка . Деактивирайте антивирусите, защитните стени. Има смисъл да се свържете с доставчика, тъй като за някои потребители с този отказ той е причинен от вграденото филтриране на трафика от телекомуникационната компания.
  2. Пуснете кеша . Затегнете клавишната комбинация Win + R и стартирайте помощната програма WSReset.exe.
  3. Деактивирайте всички програми на трети страни при стартиране . При стартиране системата трябва да стартира само с услуги на Microsoft.
  4. Почистете системния регистър . Това ще помогне, ако грешка 0x80200013 е причинена от неправилни настройки на програми, които са били изтрити, но са оставени „опашки“ в системния регистър.

Интересни Статии