Методи за решаване на грешка 0x80200001

Код на грешка 0x80200001 предотвратява надстройката на системата до Windows 10. Отказът може да бъде причинен от много фактори. За да отстраните проблема, първо използвайте тази програма от Microsoft. Тя независимо търси и поправя грешки, свързани с услугата за актуализиране.

Ако помощната програма не помогне, направете следното последователно, след всяка точка рестартирайте и актуализирайте системата:

  1. Изключете антивируса и защитната стена . Задължително за всички антивирусни програми, инсталирани на компютъра.
  2. Деактивирайте всички прокси връзки . Това е зададено в настройките на Internet Exlorer.

Интересни Статии