Методи за решаване на BSoD 0x0000000D

Много рядко се получава син екран на смъртта с код на грешка 0x0000000D . Това означава, че някакъв процес се опита да „нахлуе“ в друга ядро ​​в ядрото на ОС, на което „натрапникът“ нямаше съответните права.

Коригирането на такъв отказ е възможно само по универсални начини:

  1. Деинсталирайте някои предварително инсталирани програми.
  2. Изключете оборудването, което наскоро беше свързано. За по-голяма сигурност премахнете съответните драйвери.
  3. Уверете се, че вашият компютър е без вируси.
  4. Върнете обратно ОС до предишната точка за възстановяване.
  5. Проверете дали системното устройство има поне 10 гигабайта свободно пространство.
  6. Актуализирайте ОС до текущото състояние.
  7. Проверете всички видове памет за грешки.
  8. Уверете се, че никой от компютърните компоненти не е прегрял.

Ако всичко друго не успее и отново се появи грешка 0x0000000D, инсталирайте отново Windows.

Интересни Статии