Методи за разрешаване на грешката ERROR_OPEN_FILES

Използвайки WNet, можете да срещнете грешката ERROR_OPEN_FILES . Причинява се от следните причини:

  • текущата сесия на мрежата не може да бъде прекратена поради активност на отдалечения потребител;
  • има отворени файлове на отдалечения компютър и параметърът ForseMode е настроен на невярно.

Ето защо, за да отстраните проблема, направете следното:

  • уверете се, че вече никой не използва прекъсната мрежова връзка;
  • проверете дали няма отворени файлове на отдалечения компютър (диск) и критерият ForseMode е зададен на true.

Интересни Статии