Липсващ файл api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll: методи за решение

Някои приложения може да не се отворят поради грешка, която заявява, че файлът api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll липсва. Този компонент на ОС се използва за стартиране на софтуер, написан на програмния език C # или C ++.

За да разрешите проблема, направете следното:

  1. Инсталирайте всички актуални актуализации на Windows . Най-предпочитано е да активирате автоматично изтегляне и инсталиране чрез Центъра за актуализиране.
  2. Инсталирайте Microsoft Visual C ++ 2015 . Ако този софтуерен пакет вече присъства в системата, актуализирайте или изтрийте и го инсталирайте отново.
  3. Компенсирайте загубата на файлове сами . В мрежата има много ресурси, от които можете да изтеглите файла api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll . След това го копирайте в системната папка на Windows, разположена на пътя C: \ Windows \. Окончателната папка за копиране зависи от версията на ОС. За 32-битовия Windows това е System32, а за 64-битовия - SysWOW64. Ако това не помогне, регистрирайте системния компонент с помощта на командата regsvr32 през командния ред, указвайки пътя към копирания файл.

Интересни Статии