Как да разпространявате мобилен интернет от смартфон с Android на други устройства?

Ако вашият смартфон или таблет има достъп до Интернет и други устройства не са свързани към мрежата, можете да го използвате като модем и да споделяте интернет с другите си устройства. За това са осигурени два типа връзка и всички те не изискват допълнителен софтуер или оборудване. Всичко се прави с помощта на самия смартфон или таблет, както и операционната система Android. В тази статия ще говорим за трите начина и можете да изберете как най-добре да разпространявате мобилен интернет от смартфон до други устройства във вашия конкретен случай.

Wi-Fi мобилен интернет

Най-лесният начин се осигурява, ако устройството, което ще получава раздадения Интернет, има Wi-Fi модул. За да споделите мобилния интернет на вашия смартфон и да го превърнете в малка точка за безжичен достъп, направете следното:

 • Отворете Настройки на вашия смартфон или таблет.
 • Изберете категорията Безжични мрежи и отворете Още.
 • Отворете режима на модема и активирайте Wi-Fi гореща точка.
 • В параметрите на точката за достъп посочете името на бъдещата мрежа и паролата за нея.
 • Включете Wi-Fi на второто устройство и потърсете и се свържете с новосъздадената нова Wi-Fi мрежа.

Bluetooth мобилен интернет

Ако устройството, което ще приема сигнала, няма Wi-Fi модул или по някаква причина не е достъпно, използвайте Bluetooth модула като предавател. Как да го направите:

 • Отворете Настройки на вашия смартфон или таблет.
 • Изберете категорията Безжични мрежи и отворете Още.
 • Активирайте Bluetooth модема.
 • Върнете се в коренното меню на Настройките и след отваряне на настройките на Bluetooth активирайте режима на видимост на други устройства.

За да приемете интернет, разпространен от смартфона чрез Bluetooth, във второто устройство изтеглете и инсталирайте приложението BlueVPN. В главното му меню включете търсенето на Bluetooth устройства, намерете самия смартфон или таблет, който разпространява интернет и сдвоявате.

USB мобилен интернет

 • За да свържете вашия смартфон като USB модем за вашия лаптоп или компютър, направете следното:
 • Първо свържете смартфона към компютъра с кабел.
 • Отворете Настройки> Безжични и мрежи> включете свързване чрез USB.
 • Изберете създадената връзка на компютъра в Центъра за контрол на мрежата.

Интересни Статии