Как да премахнете ограничението за FPS кадър в Fallout 4

По подразбиране разработчиците на Fallout 4 задават ограничение на честотата на кадрите от 30 FPS. Но за щастие, разработчиците направиха възможно да се деактивира това ограничение.

Как да премахнете ограничението на честотата на кадрите във Fallout 4

  1. Отидете в основната папка на играта Fallout 4
  2. Намерете файла Fallout4Prefs.ini и го отворете с Notepad.
  3. Намерете параметъра iPresentInterval и го променете от 1 на 0.
  4. Готово.

Интересни Статии