Как да поправите липсващия файл api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll?

Понякога, когато отворите програмата, може да се покаже прозорец за срив, който показва, че файлът api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll липсва. Това наистина означава, че по някаква причина този компонент на системата е загубен или повреден.

За да разрешите проблема, продължете както следва:

  1. Изтеглете и копирайте файла в папката на Windows . За 32-битовите версии това е директорията X \ System32, а за 64-битовите версии X \ SysWOW64, където X е C: \ Windows. След това трябва да го регистрирате в системата. За да направите това, стартирайте командния ред с права на администратор. След това изпълнете командата regsvr32.exe X, където X е пътят към директорията, където се намира файлът.
  2. Преинсталирайте приложението, което не се стартира . В някои случаи липсващият файл също трябва да бъде копиран в папката с тази програма. Най-често се изисква за игри.
  3. Инсталирайте всички налични актуализации на ОС .

Интересни Статии