Как да поправите грешка 0x80090331?

Грешка с код 0x80090331 възниква при опит за установяване на връзка между сървър и клиент или при прехвърляне на информация в рамките на един и същ компютър между различни програми, например, от едно пощенско приложение към друго.

Причината е, че ОС не осигурява достатъчна сигурност на процеса. Няма универсален начин за решаване на проблема и поради сложността му, подробностите за провала винаги играят голяма роля. Като минимум, уверете се, че всички необходими сертификати присъстват по време на SSL / TLS проверка.

Интересни Статии