Как да поправите грешка 0x80072afc?

При използване на компютър понякога може да се появи грешка 0x80072afc, чието описание показва, че има проблеми със синхронизирането на времето. Отказът е безкритичен и причината за него е грешка в Windows Task Scheduler.

За да отстраните проблема, трябва да намерите стойността NtpClient \ ResolvePeerBackoffMinutes в системния регистър. Тя трябва да бъде 15. Също така си струва да актуализирате ОС, тъй като грешката 0x80072afc е известна на Microsoft и тя е коригирана в актуалните актуализации.

Интересни Статии