Как да поправите грешка 0x800706ba?

При опит да се свържете със сървъра обикновено се появява съобщение, съдържащо грешка 0x800706ba. Това може да бъде COM + обект, механизъм за извикване на отдалечена процедура или друг сървърен елемент.

За да разрешите проблема, направете следното:

  1. Уверете се, че подходящият порт е отворен за достъп до сървъра.
  2. Позволете на сървъра да стартира DCOM.
  3. Проверете дали RPC е активиран на сървъра.
  4. Деактивирайте защитната стена на клиентския компютър.
  5. Уверете се, че клиентът и сървърът имат еднакви часови зони, час и дата.

Без достъп до сървъра или комуникация с неговия администратор, грешка 0x800706ba не може да бъде отстранена само с помощта на клиентския компютър.

Интересни Статии