Как да поправите грешка 0x800705ad?

При копиране на файлове между два компютъра през мрежа или в свързано към мрежата хранилище може да възникне грешка с кода 0x800705ad . Най-често се извиква от определени програми, инсталирани на компютъра, от които се копира информация.

Следвайте тези стъпки, за да коригирате грешката:

  1. Деинсталирайте софтуер, разработен от Computer Associates A / V, EZ Armor и 2007 Suite . Повечето потребители, които страдат от проблема, са инсталирали приложенията на тези компании.
  2. Копирайте данни след чисто зареждане на Windows . Това предвижда изключване от стартиране на целия софтуер на трети страни. При стартиране на системата трябва да се зареждат само компоненти от Microsoft. Не е най-удобният начин за постоянна употреба, но като бърза еднократна мярка, той подхожда на много.
  3. Деактивирайте антивирусна и защитна стена (защитна стена на Windows) . Понякога грешка 0x800705ad възниква поради неправилна работа на антивирусен софтуер.

Интересни Статии