Как да поправите грешка 0x00000012?

Синият екран на смъртта с код за грешка 0x00000012 е сравнително рядък.

Няма надеждна причина за проблема, така че трябва да го коригирате по общи начини:

  • проверете RAM за грешки;
  • актуализирайте ОС до текущото състояние;
  • чрез изключване на устройствата едно по едно (премахване на драйвера), за да разберете причината за повредата;
  • уверете се, че компютърът не се прегрява и захранването произвежда стабилен ток;
  • проверете за физически проблеми с твърдия диск.

Интересни Статии