Как да коригирам грешката ERROR_DEVICE_IN_USE?

Когато се опитате да прекратите връзката с мрежата, инсталирана в Windows Networking, може да получите съобщение за грешка ERROR_DEVICE_IN_USE . Причината е, че мрежовото устройство в момента се използва от активния процес и не може да се изключи поради различни приоритетни задачи.

За да разрешите проблема, направете следното:

  • Уверете се, че всички мрежови процеси са завършени.
  • проверете дали мрежовото устройство отговаря на вашите заявки и ако не е, то трябва да бъде принудено да се изключи;
  • уверете се, че имате достатъчно привилегии, за да прекратите мрежовата сесия.

Интересни Статии