Regras do xogo UNO STACKO: como xogar a UNO STACKO

OBXECTIVO DE UNO STACKO: Ser o último xogador en colocar un bloque na parte superior da pila

NÚMERO DE XOGADORES: 2 – 10 xogadores

CONTIDO: 45 bloques, bandexa de apilamiento

TIPO DE XOGO: Xogo de destreza

PÚBLICO: A partir de 7 anos

INTRODUCIÓN DE STACKO

UNO Stacko, publicado orixinalmente en 1994 por Mattel, é un xogo de destreza de acumulación de bloques que combina o xogo clásico de Jenga con características de UNO. Nas versións atopadas nos estantes das tendas nos anos 90, incluíuse un dado que os xogadores tiraban para determinar que bloque había que eliminar. Nas publicacións modernas do xogo, o dado foi eliminado e os xogadores elixen o bloque en función do tipo que se eliminou no turno anterior ao seu.

MATERIAIS

O O xogo vén cunha variedade de 45 bloques. Hai cinco cores diferentes, incluíndo: vermello, azul, verde, amarelo e morado que son salvaxes. Os bloques vermellos, azuis, verdes e amarelos conteñen os números do 1 ao 4, Saltar, Debuxar dous e Invertir. A distribución dos bloques é diferente para cada cor.

CONFIGURACIÓN

Un xogador constrúe a pila usando a bandexa de apilado e os 45 bloques. Cada capa contén tres bloques e as capas deben alternar direccións. Asegúrate de barallar os bloques antes de apilalos.

A XOGADA

O xogador sentado á esquerda da persoa que construíu a pila vai primeiro. Usando unha man,o xogador elimina un bloque da pila. O bloque que se elimina colócase enriba da pila. Se comeza unha nova capa, coloque o bloque perpendicularmente á capa completada na parte superior.

Se o bloque que se elimina é un número, o seguinte xogador elimina un bloque do mesmo número ou cor. Tamén poden optar por eliminar un bloqueo comodín.

Se se elimina un bloqueo inverso, o xogo pasa na dirección oposta. Por exemplo, se o xogo pasa á esquerda e se elimina un bloqueo inverso, o xogo pasa inmediatamente á dereita.

Ao tirar dun bloque de salto salta o seguinte xogador e este non pode facer unha quenda.

O seguinte xogador que tome a súa quenda despois de xogar un Reverse ou Skip debe eliminar un bloque que teña a mesma cor que ese bloque, ou pode optar por eliminar un Wild.

Cando se elimina un Draw Two, o O seguinte xogador debe eliminar dous bloques da mesma cor que o Draw Two. O xogador que vai detrás deles debe eliminar un bloque que teña a mesma cor que o segundo bloque eliminado polo xogador anterior.

Finalmente, cando se elimina un bloque comodín, ese xogador escolle a cor que debe o seguinte xogador. quitar. Por suposto, o seguinte xogador tamén ten a opción de eliminar un bloque comodín se quere.

MÁIS REGRAS

Os xogadores só poden usar unha man á vez ao eliminar e apilar bloques. Pódese usar calquera das mans e os xogadores poden cambiar durante a súaquenda.

Os xogadores poden tocar bloques para atopar un solto, pero calquera bloque que se mova debe ser colocado de novo. Se un xogador cre que hai que endereitar a pila, pode facelo cunha man.

A quenda dun xogador remata cando colocou o bloque eliminado enriba da pila.

Se un xogador xogador usa máis dunha man á vez, un opoñente pode gritar UNO. Cando isto ocorre, o xogador que usa dúas mans debe eliminar dous bloques como penalización. O xogador que os colleu e gritou UNO pode escoller a cor. Ambos os bloques deben ser da mesma cor.

REGRAS DE 2 XOGADORES

Durante unha partida de 2 xogadores, os bloques de salto e inverso actúan simplemente como un empate a dous. O xogador debe eliminar dous bloques que coincidan coa cor do salto ou do revés.

FINAR O XOGO

O xogo remata cando alguén derrumba a pila.

GAÑANDO

O último xogador en eliminar e apilar correctamente un bloque é o gañador.

Desprazarse arriba