Batman Arkham Knight: как да отворите / отключите кожи

Скинове могат да се използват в новата игра + в други тестове на Batman: Arkham Knight. Ако сте завършили играта и искате да използвате кожата, но не знаете как, направете следното:

  • Върнете се в главното меню.
  • Отидете в раздела Showcase
  • Тук можете да видите скинове и да активирате такава, която може да се използва в режим на игра, който поддържа тази кожа.

Интересни Статии